logo damtn
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Карта

Визуализират се само тези обекти, за които има подадено заявление за достъп в информационната система (ИС) на ДАМТН по реда на Наредба №РД-04-02 от 25.11.2016 г.